• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Bezpieczeństwo w ruchu komunikacyjnym

Studia inżynierskie (7 semestrów) na kierunku Transport specjalność „Bezpieczeństwo w ruchu komunikacyjnym„.
Koncepcja kształcenia na specjalności „Bezpieczeństwo w ruchu komunikacyjnym„ zakłada uzyskanie przez absolwenta wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w transporcie ze szczególnym uwzględnieniem:

- Inteligentnych systemów transportowych,
- Zarządzaniem bezpieczeństwem w ruchu komunikacyjnym,
- Analizą i symulacją w ruchu komunikacyjnym,
- Metodyką organizacji ruchu komunikacyjnego,
- Inżynierii ruchu,


Student otrzyma także przygotowanie praktyczne w zakresie projektowania ciągów komunikacyjnych w oparciu o programy użytkowe.

Wiedza i umiejętności nabyte w czasie studiów w zakresie diagnozy stanu bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnym pozwoli ocenić wielkość ryzyka oraz reagować na zagrożenia.

Absolwent uzyska umiejętność zarządzanie bezpieczeństwem ruchu komunikacyjnego , podejmowania decyzji odpowiedzialnych za umożliwianie użytkownikom infrastruktury transportowej wykonanie bezpiecznych operacji (podróży), minimalizując pojawiania się zdarzeń niebezpiecznych i konsekwencji tych zdarzeń oraz potrafi upowszechnić myślenia o bezpieczeństwie we wszystkich prowadzonych działaniach, których głównym celem jest ochrona życia i zdrowia użytkowników sieci transportowych.

Kończąc Uczelnię student dodatkowo uzyska wiedzę *ogólnotechniczną, a także z zakresu:

  • funkcjonowania nowoczesnego transportu,
  • inżynierii środków transportowych,
  • analizy systemów transportowych  
  • nadzoru nad ruchem środków transportu,
  • stanu technicznego i wymagań wobec pojazdów, dróg i oznakowania,
  • diagnozy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego w Polsce,
  • oceny wielkość ryzyka oraz reagowania na zagrożenia.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w takich instytucjach jak: Policja Państwowa, Straż Miejska i Gminna, Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, służby zarządzania ruchem na kolei, Straż Graniczna, obrona cywilna.

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry