• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Programowanie w języku C w systemach Linux/Unix

 Nowość  

Zapraszamy na nasz najnowszy kurs

z programowania.

Kurs umożliwia poznanie praktycznych aspektów programowania w języku C dla systemu Linux/Unix. Poznane umiejętności umożliwią rozpoczęcie pracy w firmach informatycznych, rozwinięcie swoich umiejętności dla osób z branży IT, jak również wykorzystanie zdobytych umiejętności we własnych, indywidualnych projektach.

programowanie-c.jpg

Czego Cię nauczymy?

Kurs ma na celu poznanie praktycznych aspektów programowania w języku C dla systemów operacyjnych Linux/Unix,które umożliwi poznanie, zrozumienie i wykorzystanie olbrzymich możliwości drzemiących w systemach operacyjnych z rodziny Unix/Linux. Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem praktycznych zastosowań języka oraz istniejących bibliotek,co umożliwi programowanie realnych rozwiązań w przyszłej praktyce zawodowej. Do najważniejszych zagadnień zawartych w kursie należą: poznanie narzędzi występujących w systemie Unix do kompilacji kodu C, wprowadzenie do procesów oraz obsługi sygnałów, wątki oraz kolejki, pamięć współdzielona i semafory, omówienie mechanizmu gniazd do komunikacji, obsługa plików oraz ich uprawnień - wszystko w kontekście praktycznego programowania wymienionych zagadnień w systemach UNIX.


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw programowania w języku C. Jeżeli znasz również podstawy innego języka programowania, uczestnictwo w kursie będzie możliwe.


Tematyka na zajęciach:

Poznanie zagadnień systemowych:

Sposób działania systemu operacyjnego, najważniejsze komponenty i biblioteki systemowe, omówienie sposobu funkcjonowania ważnych funkcji oraz mechanizmów systemowych takich jak wątki, sygnały, kolejki, semafory, uprawnienia, pamięć współdzielona

3 godziny wykładu


Poznanie praktycznych aspektów programowania:

Konfiguracja środowiska, poznanie najważniejszych komend systemowych, poznanie edytora programistycznego oraz kompilatora, tworzenie i kompilowania pierwszych przykładowych programów, tworzenie plików kompilacyjnych

3 godziny laboratorium

multifork tworzenie i synchronizacja wątków w systemie - 2 godziny laboratorium thread wykorzystanie biblioteki wątków do obsługi zaawansowanych wątków systemowych - 2 godziny laboratorium killaction programowanie obsługi obsługi sygnałów - 2 godziny laboratorium
msgservice tworzenie rozwiązania klient serwer opartego na kolejkach - 2 godziny laboratorium 
socketpair oprogramowanie komunikacji międzyprocesowej z użyciem łączy strumieniowych - 2 godziny laboratorium
fileuse oprogramowanie obsługi plików, katalogów, informacji oraz uprawnień - 2 godziny laboratorium
memoper tworzenie komunikacji za pomocą pamięci współdzielonej i semaforów - 2 godziny laboratorium
sockettcp komunikacja z wykorzystaniem gniazd systemu Unix - 2 godziny laboratorium

Liczba godzin 

Sumarycznie zajęcia zajmują 22 godziny, w tym 19 godziny zajęć czysto praktycznych oraz 3 godziny niezbędne do poznania praktycznych mechanizmów udostępnianych w systemie.

Zapisy

Zgłoszenie na kurs zawierające dane (imię i nazwisko, telefon, wiek) proszę przesłać na maila rektorat@wste.szczecin.pl

Cena

1780 zł - teraz tylko 950 zł/os.

Termin

Termin rozpoczęcia kursu w 2019r. zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń.
Grupa = 10-12 os.

UWAGA: W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do zmiany wcześniej ustalonego terminu kursu.

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry