• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Kurs: Diagnostyka układów zasilania olejem napędowym

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie

Diagnostyka układów zasilania olejem napędowym
kurs będzie realizowany na terenie Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie

  

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania informatycznych systemów w diagnostyce  układów wtryskowych ON w silnikach pojazdów samochodowych.

Program kursu:
              1. Podstawa działania urządzeń pomiarowych i wykonawczych systemów wtryskowych
              2. Zasada działania systemów wtrysku ON
              3. Diagnostyka systemów wtryskowych (kompleksowa)
              4. Diagnostyka poszczególnych elementów pomiarowych i wykonawczych w systemach
              5. Diagnostyka systemów wtryskowych ON z wykorzystaniem technik informatycznych
                        - Dane centralnych urządzeń sterujących
                        - Kody usterek
                        - Obsługa systemów wtryskowych ON z wykorzystaniem technik komputerowych

Wyposażenie laboratorium:
            - Stoły probiercze EPS 815 i EPS 708 – zapewniają testowanie i generowanie IMA kodów każdej generacji wtryskiwaczy CR
            - Diagnoskop
            - Tester

Nabyte umiejętności praktyczne:

  •    umiejętność  przeprowadzania diagnostyki poszczególnych elementów układu
  •    umiejętność kompleksowej diagnostyki systemów wtryskowych ON
  •    umiejętność stosowania technik komputerowych w diagnozowaniu systemów wtryskowych

Kurs adresowany jest do:

   a) Pracowników warsztatów samochodowych autoryzowanych i nieautoryzowanych
   b) Pracowników obsługi pojazdów przemysłowych
   c) Pracowników firm spedycyjnych
   d) Rzeczoznawców

Po zakończeniu szkolenia każdy Uczestnik otrzyma imienny certyfikat zawierający program szkolenia oraz potwierdzający nabyte umiejętności.

Na życzenie wydajemy certyfikaty w języku angielskim i niemieckim.

Czas trwania kursu: 16 godzin
W systemie weekendowym: sobota + niedziela
W systemie tygodniowym: wg ustalenia z uczestnikami kursu (3 spotkania po 5+5+6 godz.) 

Grupa: 12 do 15 osób
Grupy laboratoryjne: 4-5 osób

 

Cena kursu: 2980,00 zł

 

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy (do pobrania), który należy odesłać na adres: rektorat@wste.szczecin.pl  

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UWAGA: W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do zmiany wcześniej ustalonego terminu kursu.

Kurs znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych, pod adresem: Diagnostyka układów zasilania olejem napędowym

Z tego tytułu wpisane tam usługi szkoleniowe, których organizatorem jest WSTE mogą być dla przedsiębiorców (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa), bądź dla ich pracowników dofinansowane (50%, 70% lub 80%) w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim”- przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szczegóły oferty:

WSTE w Szczecinie w Bazie Usług Rozwojowych – informacja
Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - szczegółowe informacje
Lista wszystkich usług WSTE w Szczecinie

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry