• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

 • Telefon: 91 424 08 75

 • Kom: 512 352 236

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych

Miejsce realizacji kursu

Kurs będzie realizowany w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie. 

Cel kursu

Celem kursu jest przyswojenie wiadomości z zakresu elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozowania urządzeń i układów elektrycznych i elektronicznych. Po zakończeniu kursu każdy z uczestników powinien samodzielnie za pomocą diagnoskopów  i testerów zdiagnozować usterki związane z układami elektrycznymi  i elektronicznymi.

Program kursu

1. Instalacje elektryczne w pojazdach

 • Obwody elektryczne w pojazdach,
 • Podstawowe elementy układów elektrycznych i elektronicznych,
 • Ocena stanu  instalacji elektrycznych.

2. Układy zasilania elektrycznego

 • Ocena stanu akumulatorów
 • Ocena stanu prądnic i alternatorów
 • Ocena układu współpracy źródeł zasilania elektrycznego

3.  Obwód rozruchu

 • Schemat układu rozruchu,
 • Typowe uszkodzenia rozruszników.

4. Układy zapłonowe:

 • Definicja i podział układów zapłonowych,
 • Zasada działania i schemat elektryczny,
 • Elementy układu zapłonowego,
 • Budowa elektronicznych układów zapłonowych,
 • Układy zapłonowe sterowane mikroprocesorowo.
 • Ocena układów zapłonowych

5. Elektroniczne układy zasilania silnika ZI i ZS:

 • Układy wtryskowe pośrednie silnika ZI jedno i wielopunktowe,
 • Układy wtryskowe bezpośrednie silnika ZI,
 • Układ wtrysku paliwa silnika ZS z pompą rotacyjną,
 • Układ wtrysku paliwa silnika ZS z pompowtryskiwaczami,
 • Układ wtrysku paliwa silnika ZS Common Rail.

6. Diagnozowanie poprzez złącze OBD

 • Lokalizacja gniazd
 • Technika odczytu
 • Usuwanie usterek

Nabyte umiejętności

Uczestnicy zweryfikują swoje wiadomości teoretyczne związane z budową podzespołów i układów elektrycznych i elektronicznych. Uczestnicy poznają także typowe uszkodzenia tych układów oraz sposób weryfikacji. 

Nabędą umiejętności praktyczne:

 • W przeprowadzaniu diagnostyki obwodów elektrycznych - złącze OBD
 • Z zakresu kompleksowej diagnostyki systemów wtryskowych benzyną
 • Z zakresu stosowania technik komputerowych w diagnozowaniu systemów wtryskowych ON

UWAGA:
Ustalanie usterek na podstawie diagnostyki komputerowej, na życzenie uczestników można rozszerzyć na weryfikację i badanie na stołach probierczych (dodatkowe spotkanie 8 godz. Koszt 450 zł.)

Adresaci kursu

 • Pracownicy warsztatów samochodowych autoryzowanych i nieautoryzowanych
 • Obsługa pojazdów przemysłowych
 • Pracownicy firm spedycyjnych
 • Rzeczoznawcy

Certyfikat

Po zakończeniu kursu każdy Uczestnik otrzyma imienny certyfikat zawierający program kursu oraz potwierdzający nabyte umiejętności. Na życzenie wydajemy certyfikaty w języku angielskim i niemieckim.

Informacje dodatkowe

Czas trwania kursu: 16 godzin

W systemie weekendowym – sobota + niedziela 

W systemie tygodniowym wg ustalenia z uczestnikami kursu (3 spotkania po 5+5+6 godz.)

Grupy laboratoryjne: 6-8 osób

Cena kursu: 2980 zł.

Kurs znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych, pod adresem: Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych

Z tego tytułu wpisane tam usługi szkoleniowe, których organizatorem jest WSTE mogą być dla przedsiębiorców (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa), bądź dla ich pracowników dofinansowane (50%, 70% lub 80%) w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim”- przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szczegóły oferty:

WSTE w Szczecinie w Bazie Usług Rozwojowych – informacja
Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - szczegółowe informacje
Lista wszystkich usług WSTE w Szczecinie

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘ



Ważne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry