• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Diagnosta samochodowy - szkolenia

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?

Zostań diagnostą samochodowym!!!

Zapraszamy na kurs dla kandydatów na diagnostów i uzupełniające dla diagnostów
organizowane przez Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Szczecinie

Kurs odbywa się w systemie weekendowym
(łącznie 116 h lekcyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28.11.2014r. Dz. U. poz. 1836)

KOSZT KURSU:

PROMOCJA – 2 720 zł/osobę (cena obejmuje ubezpieczenie NNW, materiały szkoleniowe i serwis kawowy)

absolwenci WSTE w Szczecinie – 10% zniżki

Możliwość płatności w ratach.

 

Termin rozpoczęcia kursu

28.02.2020.

grupa = 10-12 os.

UWAGA: W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do zmiany wcześniej ustalonego terminu kursu.

Informacje:

ul. Klonowica 14
71-244 Szczecin
Tel.: 512 352 236
e-mail: rektorat@wste.szczecin.pl

Karta zgłoszeniowa - word

Karta zgłoszeniowa - pdf

Informujemy również, że Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod numerem 2.32/00054/2014 i w związku z tym udział w naszych szkoleniach uprawnia do refundacji kosztów w przypadku posiadania skierowania z Urzędu Pracy - więcej informacji

Program szkolenia zgodny z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 1836)

Zajęcia prowadzą wieloletni praktycy, jednocześnie wysoko wykwalifikowani pracownicy dydaktyczni Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej. Szkolenie jest niezbędnym przygotowaniem do egzaminu, przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, umożliwiającego uzyskanie uprawnień diagnosty samochodowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych może być osoba, która spełnia jeden z warunków:

1) posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

2) posiada średnie wykształcenie o specjalności samochodowej i udokumentowany 1 rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

3) posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany 1 rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

4) posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

Dane te zostają weryfikowane w momencie składania dokumentów do egzaminu państwowego. Na etapie przystąpienia do kursu kandydat nie musi spełniać powyższych wymagań jednak musi liczyć się z warunkami jakie nakłada ustawodawca na stanowisko diagnosty.

ZAPRASZAMY wszystkie zainteresowane osoby do uczestnictwa !!!

Istnieje możliwość dofinansowania studiów podyplomowych do 80% ceny:

1) w ramach realizacji projektu  „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego można wystąpić o wsparcie w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 więcej

Kurs znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych, pod adresem: Diagnosta samochodowy

Z tego tytułu wpisane tam usługi szkoleniowe, których organizatorem jest WSTE mogą być dla przedsiębiorców (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa), bądź dla ich pracowników dofinansowane (50%, 70% lub 80%) w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych w Województwie Zachodniopomorskim”- przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szczegóły oferty:

WSTE w Szczecinie w Bazie Usług Rozwojowych – informacja
Fundusz Usług Rozwojowych w województwie zachodniopomorskim - szczegółowe informacje
Lista wszystkich usług WSTE w Szczecinie

Wybierz praktyczne studia na uczelni technicznej.

Rekrutacja online 24h

ZAREJESTRUJ SIĘWażne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry