• Email: rektorat@wste.szczecin.pl

  • Telefon: 91 424 08 75

  • Kom: 512 352 236

Aktualności

Z uwagi na zmiany organizacyjne w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Szczecinie uprasza się wszystkich byłych studentów naszej uczelni do odbioru oryginałów dokumentów tj. złożonych i nie odebranych świadectw dojrzałości, świadectw ukończenia szkoły średniej oraz nie odebranych przez naszych absolwentów dyplomów ukończenia studiów. Odbiór dokumentów może być osobisty, po okresie zagrożenia epidemicznego lub listownie po wcześniejszym przesłaniu podania ze wskazaniem adresu na jaki mają być przesłane dokumenty.
W związku z zarządzeniem Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 informujemy, że do dnia 29.03.2020r. kontakt z dziekanatem możliwy jest jedynie drogą mailową: rektorat@wste.szczecin.pl lub telefoniczną: +48 512 352 236. W związku z tym dyżury dziekanatu zostają odwołane do 29.03.2020 r. Dla dobra naszej wspólnej społeczności akademickiej prosimy o zgłaszanie ewentualnych zachorowań. Prosimy również śledzić naszą stronę  będziemy na niej zamieszczać wszystkie aktualne informacje.
Uprzejmie informujemy, że Rektorat WSTE w Szczecinie będzie zamknięty od 24.12.2018r. do 01.01.2019r.
Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie zaprasza na wernisaż „Szczecińskiej fotografii prasowej 2018. Siódma migawka”.
Trzy miesiące stażu = 3 tysiące złotych! Studencie wygraj płatny staż i zdobądź doświadczenie w Kancelarii Kompensja!
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie informuje, iż na mocy art. 67 ust.5 pkt 1 ustawy z dn. 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym, i nauce został zmieniony wymiar czasu odbywania praktyki zawodowej dla studentów studiów pierwszego stopnia na profilu praktycznym.

Ważne! Strona wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli się na to nie zgadzasz możesz wyłączyć ich obsługę lub opuścić stronę. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Do góry